Ιωάννης Παλαμάς – Ioannis Palamas

Born in Thessaloniki.

Degree in Mathematics, University of Ioannina

Postgraduate Diploma, Department of Plastic Arts, University of Paris VIII.

Specialization in Holographic Image.

1985 – 2009: Participated in various group exhibitions in France and Greece.

1991: Creation of the ‘Holographica’ studio for hologram production and image processing.

1992: Exhibition of Holographic installations in Alatza Imaret, within the framework of ‘DIMITRIA’ events of the Municipality of Thessaloniki. Honorary Distinction.

1993: Attends the World Congress of Holography at the Royal College of Art, London.

1994: Presentation of the short film (9 ‘) ‘Interference Landscapes 1’ at the Thessaloniki Film Festival video, Mylos.

1994: Exhibition of Holography at the ASTRA Gallery, Athens.

1994 – 1997: Creation of the “Holography Club” at Mandoulides High School.

1995: Exhibition of Holography and Installations, ASTRA Gallery.

1996: Exhibition of Holography and Installations, Mylos, Thessaloniki.

1997: Exhibition of Holography and Video Installation, at the Cultural Center of Serres.

1997: Participation in the World Congress of Holography in Berlin.

       Specialization seminar on hologram making using photography and video.

1998 – 2004: Organizing workshops on hologram production and image processing on the premises of the ‘Holographica’ studio.

1999: Presentation of the experimental video ‘A trip of a laser beam’, at Mylos, Thessaloniki.

2002: Presentation of the ‘Interference Landscapes 1’ video at the ‘Strange Screen’ festival in Lazaristes, Thessaloniki.

2004: Exhibition of painted photography and video, in Lagrasse, southern France.

2007: Participation in the Conference of the Union of Greek Physicists in Gazi, Athens.

          Speech on the aesthetic message of the holographic image.

          Introducing the ”Interference Landscapes 2′ video.

2009: Participation in the Gazi Synch Festival with the video “Walking”.

2018: “NUMBERLAND”, Painting Exhibition at Technochoros, Sitia.

Since 2005 he has been writing (poetry, novels) and studding Japanese culture, while working as a teacher of Mathematics in Sitia.

ipalamas2009@gmail.com

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τμήματος Πλαστικών Τεχνών Πανεπιστημίου Paris VIII.

Εξειδίκευση στην Ολογραφική Εικόνα.

1985 – 2009 : Συμμετοχή σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις στην Γαλλία και Ελλάδα.

1991 : Δημιουργία της ‘Holographicastudio παραγωγής ολογραμμάτων και επεξεργασίας εικόνας.

1992 : Ατομική ¨Έκθεση Ολογραφίας στο Αλατζά Ιμαρέτ, στα πλαίσια των εκδηλώσεων ‘ΔΗΜΗΤΡΙΑ’ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τιμητική Διάκριση.

1993 : Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ολογραφίας στο Royal College of Art, Λονδίνο.

1994 : Παρουσίαση της ταινίας μικρού μήκους ( 9’ ) ‘Τοπία Συμβολής 1’ στο Φεστιβάλ βίντεο στον Μύλο Θεσσαλονίκης.

1994 : Ατομική ¨Έκθεση Ολογραφίας στην Γκαλερί ΑΣΤΡΑ, Αθήνα.

1994 – 1997 : Δημιουργία του ‘Κλαμπ Ολογραφίας’ στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

1995 : Ατομική ¨Έκθεση Ολογραφίας και κατασκευών, Γκαλερί ΑΣΤΡΑ..

1996 : Έκθεση Ολογραφίας και κατασκευών, Μύλος, Θεσσαλονίκη.

1997 : Ατομική ¨Έκθεση Ολογραφίας και εγκατάσταση βίντεο, στο Πνευματικό Κέντρο Σερρών.

1997 : Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ολογραφίας στο Βερολίνο.

Σεμινάριο εξειδίκευσης στην κατασκευή ολογραμμάτων με χρήση φωτογραφίας και βίντεο.

1998 – 2004 : Διοργάνωση Σεμιναρίων κατασκευής ολογραμμάτων και επεξεργασίας εικόνας στους χώρους του εργαστηρίου ‘Holographica’.

1999 : Παρουσίαση του πειραματικού βίντεο ‘A trip of a laser beam’,στον Μύλο Θεσσαλονίκης.

2002 : Παρουσίαση του βίντεο ‘ Τοπία Συμβολής ‘ στο φεστιβάλ ‘ Παράξενη Οθόνη ‘ στη Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

2004 : Ατομική ¨Έκθεση επιζωγραφισμένης φωτογραφίας και βίντεο, στο Lagrasse της νότιας Γαλλίας.

2007 : Συμμετοχή στο Συνέδριο της ¨Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στο Γκάζι, Αθήνα.

Ομιλία με θέμα το αισθητικό μήνυμα της ολογραφικής εικόνας.

Παρουσίαση του βίντεο ‘Τοπία Συμβολής 2’.

2009 : Συμμετοχή στο Synch Festival στο Γκάζι με το βίντεο “Walking”.

2018 : Ατομική Έκθεση ζωγραφικής «ΑΡΙΘΜΟΧΩΡΑ» στον Τεχνοχώρο Σητείας.

Από το 2005 ασχολείται με την συγγραφή ενώ ταυτόχρονα μελετά τον Πολιτισμό της Άπω Ανατολής (Κίνα – Ιαπωνία) και πειραματίζεται με την τεχνική Sumie.

Eργάζεται ως μόνιμα διορισμένος εκπαιδευτικός στην Σητεία.

ipalamas2009@gmail.com

1

Γυμνό στη σκάλα, 30x40cm, Μολύβι σε χαρτί

2

Ερωτίλος και Αρετούσα, 30x40cm, Μολύβι σε χαρτί

3

Breakthrough, 30x40cm, Μολύβι σε χαρτί

4

Hanging Haikou, 15x21cm, sumi-e

5

Hanging Haikou, 15x21cm, sumi-e

6

Kabuki actor, 20x30cm, sumi-e, on washi hand made paper.

7

Staring while waiting, 20x30cm, sumi-e, on washi hand made paper.

8

Angelique, 100x150cm, oil on canvas, feathers, mixed media

9

Numberland, 40x60cm, Aquarelle

10

Celestial Harvest, 40x60cm, digital photoprint on canvas

11

Hanging Haikou, 30x40cm, sumi-e

12

Hindu seller, 40x60cm, digital photo print on canvas

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Decay, 40x60cm, photo print on paper

14

Reflections, 30x40cm, Hologram

15

Nepali woman, 40x60cm, digital photo print on canvas

16

Hanging Haikou, 11x16cm, sumi-e

17

Holonet, 20x30cm, Holographic Shadowgram

18

Some guys, 30x40cm, Hologram

19

Hanging Haikou, 15x21cm, sumi-e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s