Ιορδάνης Καλημεράκης – Jordan Kalimerakis

Ο Ιορδάνης Καλημεράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994. Το 2012 ξεκίνησε να σπουδάζει εσωτερική αρχιτεκτονική στο ΤΕΙ Αθήνας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολείται με την πυρογραφία και έχει συνεργασίες με εταιρίες όπως η Harley Davidson, Jim Beam, Fernet Branca. Έχει συμμετάσχει σε δυο ομαδικές εκθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην The Project Gallery σε επιμέλεια Γιάννη Μπόλη και Αλέξανδρου Μαγκανιώτη. Το έργο του είναι συνδεδεμένο με τη μουσική και τα τραγούδια που τον εκφράζουν κατά περιόδους, συγκεκριμένα από τους The National. Το τελευταίο του Project έχει να κάνει κυρίως με την μοναχικότητα και πώς τη βιώνει κάποιος σε ένα αστικό τοπίο.

Ομαδικές εκθέσεις:

Still Alive, 2019 επιμέλεια Αλέξανδρος Μαγκανιώτης – Γιάννης Μπόλης. The Project Gallery.

Man on the moon, 2019 επιμέλεια Αλέξανδρος Μαγκανιώτης – Γιάννης Μπόλης. The Project Gallery.

Man on the moon, 2020 επιμέλεια Αλέξανδρος Μαγκανιώτης – Γιάννης Μπόλης. Cube Gallery.

Jordan Kalimerakis was born in Athens in 1994. In 2012 he pursued his studies in Interior Design at the Technological Educational Institute of Athens. The last four year he is actively occupied with pyrography and has collaborated with big companies such a Harley Davidson, Jim Beam, Fernet Branca. He also participated in two group exhibitions that took place in The Project Gallery curated by Yiannis Bolis and Alexandors Magkaniotis. His work is associated with music and songs through which he expresses himself in certain periods, specifically from the band the National. His last project revolves mainly around solitude and how one experiences it in an urban environment.

Group Exhibitions:

Still Alive, 2019, Curators: Alexandros Magkaniotis – Yiannis Bolis, The Project Gallery.

Man on the moon, 2019, Curators: Alexandros Magkaniotis – Yiannis Bolis, The Project Gallery.

Man on the moon, 2020, Curators: Alexandros Magkaniotis – Yiannis Bolis, Cube Gallery.

FACEBOOK

1

Everyone was lighting up in the shadows alone, 50×70 cm, Pyrography art and colored pencil on wood, 2019

2

I swear you got a little bit taller since I saw you I’ll still destroy you, 30×42 cm, Pyrography art on a wood, 2017

3

Put the sounds of your house in a song, 100×70 cm, Pyrography on a wood and acrylic colors, 2020

4

When I think of you in the city, 100×70 cm, Pyrography on a wood, 2019

5

We’re out loooking for astronauts, loooking for astronauts, 95 cm diameter, Pyrography on a wood, colored pencil and gold spray, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s