Στεφανία Ορφανίδου – Stefania Orfanidou

Stefania Orfanidou was born in 1989. She is an architect and a photographer currently living and working in Athens, Greece. She has lived in Kavala, Thessaloniki, Madrid, Rotterdam and L’Aquila. In January 2019 she founded the architectural studio ‘Chora’. Her photographic work has been featured in magazines, galleries and festivals in Greece and abroad. On February 2019 she published ‘Pendulum’, that refers to a return journey to the city of L’Aquila in central Italy.

Η Στεφανία Ορφανίδου γεννήθηκε το 1989. Είναι αρχιτέκτονας και φωτογράφος που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει ζήσει στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μαδρίτη, το Ρόττερνταμ και τη Λ’ Άκουιλα. Τον Ιανουάριο του 2019 ίδρυσε το αρχιτεκτονικό γραφείο ‘Chora’ (‘Χώρα’). Η φωτογραφική της δουλειά έχει εκτεθεί σε περιοδικά, γκαλερί και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Φεβρουάριο του 2019 εξέδωσε το βιβλίο ‘Pendulum’ (Εκκρεμές’), που πραγματεύεται ένα ταξίδι επιστροφής στην πόλη Λ’ Άκουιλα στην κεντρική Ιταλία.

WEBSITE

INSTAGRAM

CHORA

1

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, frozen, 2017

2

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, desert, 2015

3

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, enclose, 2016

4

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, cut, 2016

5

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, skin, 2016

6

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, under cover, 2017

7

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, hide, 2013

8

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, waves, 2016

9

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, nude, 2015

10

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, roll, 2017

11

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, fight, 2017

12

Stefania Orfanidou, Cold Turkey, rupture. 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s