Μαρία Βέργου – Maria Vergou

Γεννήθηκα το 1996 στο Αίγιο. Το 2015 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, στη Θεσσαλονίκη. Τα έργα μου είναι αφηγηματικά, ένα σύνολο σκέψεων, εμπειριών και συναισθημάτων τα οποία εκφράζονται μέσα από τη δημιουργία μιας νέας γλώσσας, ενός προσωπικού τρόπου επικοινωνίας και έκφρασης. Τα σύμβολα εμφανίζονται σε δύο διαφορετικές μορφές και η έννοια τους καθορίζεται από το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται. Η σύνδεση με τη λογική, με γνωστές έννοιες και αντικείμενα αμφισβητείται και επαναπροσδιορίζεται.

I was born in Aigio in 1996. I am studying Fine Arts in Thessaloniki since 2015. My work has a narrative structure, a set of thoughts, experiences and emotions being expressed through the making of a new language, a personal way of communication and expression. The symbols appear in two different forms and the shaping of their meaning is determined by their context. The connection with logic, with known concepts and objects is disputed and redefined.

INSTAGRAM

1

Εις μνή, μελάνι σε χαρτί, 29,7x42cm, 2019

2

Ιωνάς, μελάνι σε χαρτί, 29,7x42cm, 2019

3

Κηροζίνη, Μεικτή τεχνική σε χαρτί, 14,8 x21cm, 2018

4

Md a-u, μελάνι σε χαρτί, 29,7x42cm, 2019

5

Άτιτλο, μελάνι και τέμπερα σε χαρτί, 14,8x21cm, 2018

6

Άτιτλο, μελάνι και τέμπερα σε χαρτί, 14,8Χ21cm, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s