Βάλια Λολίδου – Valia Lolidou

Η Βάλια Λολίδου (γεννήθηκε 1998) σπουδάζει από το 2016 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
Μέσω του εικαστικού βίντεο και της εγκατάστασης διερευνά θέματα ταυτότητας και εαυτού. Αυτή η θεματική εκφράζεται οπτικά στο εικαστικό έργο με τη χρήση του γυμνού σώματος και φυσικών υλικών ως επέκτασή του.

Έχει συμμετάσχει στις παρακάτω εκθέσεις και δράσεις:

24/04 – 05/05/2017

Συλλογική Έκθεση του 3ου Εργαστηρίου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΣΚΤ του ΑΠΘ, Δημόσια Βιβλιοθήκη Θέρμης, Επιμελητής: Γιώργος Τσακίρης

16/05 – 03/06/2017

Συλλογική Έκθεση «Τέχνη και Τρέλα», Καφέ ‘Ζώγια’, Επιμελητής: Παύλος Βασιλειάδης

06 – 16/06/2017

Συλλογική Έκθεση «Με τα απολύτως απαραίτητα», Μπενσουσάν Χαν, Επιμελητής: Γιώργος Τσακίρης, Χάρης Κοντοσφύρης

23 – 25/09/2018

Συλλογική Έκθεση «Έγινε η Σπίθα Πυρκαγιά», Μπενσουσάν Χαν, Επιμελητής: Γιώργος Τσακίρης, Γιώργος Τούλας [με την υποστήριξη του περιοδικού ‘Παράλλαξη’]

10 – 12/05/2019

Τριήμερο Workshop και PerformanceTime Lags, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Τόπος του Workshop), Γεντί Κουλέ (Τόπος της Performance), Επιμελητής: Αλέξανδρος Πλωμαρίτης

11 – 24/05/2019

Συλλογική Έκθεση του 3ου Εργαστηρίου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΣΚΤ ΑΠΘ „Μνήμη, Δίκαιο και Τέχνη“, Γεντί Κουλέ, Επιμελητής: Γιώργος Τσακίρης, Στέλλα Μανικάτη, [στο πλαίσιο του SKG Bridges Festival]

23 – 25/09/2019

Προσωπική έκθεση στη ΣΚΤ ΑΠΘ «(T)RAUM» , 3ο Εργαστήριο

26/09– 10/10/2019

Συλλογική έκθεση «Ταξίδι», Μέγαρο Εϋνάρδου, Αθήνα, Επιμελητής: Στέλιος Ντεξής [Σύμπραξη της ΣΚΤ του ΑΠΘ και της ΑΣΚΤ Αθηνών]

13/10– 15/10/2019

Συλλογική έκθεση 3ου Εργαστηρίου και Performance «Η Οικογένεια Αλλιώς», Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Αποθήκη 1, Επιμελητής: Σταύρος Παναγιωτάκης [Στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Ταινιοθήκης]

Valia Lolidou (born 1998) is studying in the School of Visual and Applied Arts at the Aristotle University in Thessaloniki since 2016.
Through video-art and installations she explores issues of identity and of one’s self. This is conveyed visually through the use of the naked body and of natural materials.

She has participated in the following Exhibitions:

24/04 – 05/05/2017

Group Exhibition of the 3rd Studio of the School of Visual and Applied Arts at the Aristotle University of Thessaloniki, Public Library of Thermi, Curator: Giorgos Tsakiris

16/05 – 03/06/2017

Group Exhibition «Art and Madness», Café “Zogia”, Curator: Pavlos Vasileiadis

06 – 16/06/2017

Group Exhibition «With the essentials», Bensousan Han, Curator: Giorgos Tsakiris, Haris Kodosfyris

23 – 25/09/2018

Group Exhibition «From spark to fire», Bensousan Han, Curator: Giorgos Tsakiris, Giorgos Toulas [with the support of the Parallaxi-Magazine]

10 – 12/05/2019

Three-day Workshop and Performance „Time Lags”, MOMus (Place of Workshop), Yedi Koule (Place of Performance), Curator: Alexandros Plomaritis

11 – 24/05/2019

Group Exhibition of the 3rd Studio of the School of Visual and Applied Arts at the Aristotle University of Thessaloniki „Memory, Law and Art“, Yedi Koule, Curator: Giorgos Tsakiris, Stella Manikati, [in context of the SKG Bridges Festival]

23 – 25/09/2019

Personal Exhibition «(T)RAUM», 3rd Studio School of Visual and Applied Arts Auth

26/09– 10/10/2019

Group Exhibition «Trip», Eynard Mansion, Athens, Curator: Stelios Dexis

13/10– 15/10/2019

Group Exhibition of the 3rd Studio and Performance «Family in a different way», Thessalonikis Port, Warehouse 1, Curator: Stavros Panagiotakis [In context of the Thessaloniki Film Festival]

INSTAGRAM

1

Bodycomp, μεταβλητή, σκηνή από βίντεο, 2019

2

Bodycomp, μεταβλητή, σκηνή από βίντεο, 2019

3

Inmyeye, μεταβλητή, φωτογραφία, 2018

4

Inmyeye, μεταβλητή, φωτογραφία, 2018

5

Inmyeye, μεταβλητή, φωτογραφία, 2018

6

Kindness, μεταβλητή, σκηνή από βίντεο, 2018

7

Nakedii (Kitchen), μεταβλητή, σκηνή από βίντεο, 2019

8

Nakedii (LastSupper), μεταβλητή, σκηνή από βίντεο, 2019

9

Nakedii (LastSupper), μεταβλητή, σκηνή από βίντεο, 2019

10

Observatorium (εξωτ. όψη), 150x70x70cm, εγκατάσταση με κλαδιά, 2019

11

Observatorium (εσωτ. όψη ), 150x70x70cm, εγκατάσταση με κλαδιά, 2019

12

TimeLags, performance, 12-05-2019

13

TimeLags, performance, 12-05-2019

14

Wald, 150x200x250cm, εγκατάσταση με κορμούς και καθρέφτες, 2019

15

Wald, 150x200x250cm, εγκατάσταση με κορμούς και καθρέφτες, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s