Μαρία Τσαγκάρη – Maria Tsagkari

Γεννήθηκα το 1997 στο Άργος (Αργολίδας ) και το 2015 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Τμήμα εικαστικών τεχνών και επιστημών της τέχνης του πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Ακολούθησα την εικαστική κατεύθυνση και με κέρδισε η ζωγραφική και η χαρακτική. Έχω δημιουργήσει μια σειρά έργων, με την τεχνική της χαρακτικής και συγκεκριμένα της βελονογραφίας ή ξηρής χάραξης. Τον Σεπτέμβριο του 2019 πήρα μέρος στην cheapart84 στην ΔΕΘ. Το θέμα μου είναι μια σειρά από εικόνες δέντρων σε διαφορετικές συνθέσεις μεταξύ τους. Τα έργα μου είναι τυπωμένα με ασπρόμαυρο χρώμα καθώς πιστεύω πως με εκφράζει αλλά δίνει και μια ατμοσφαιρικότητα στο έργο. Το έργο μου προέρχεται από την σύγκριση δέντρων και ανθρώπων. Δηλαδή όπως τα δέντρα ξεκινούν από πολύ βαθιά στο χώμα και εξαπλώνουν τις ρίζες τους, έτσι και οι άνθρωποι μπορεί να ξεκινήσουν από πολύ χαμηλά και να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους και να φτάσουν πολύ ψηλά. Προσπάθησα να δώσω μια ατμοσφαιρικότητα με την χρήση γυαλόχαρτου σε όλη την επιφάνεια του πλέξιγκλας. Ήθελα επίσης τα έργα να έχουν βάθος και ορισμένα από αυτά ο θεατής να τα βλέπει από πολλές οπτικές. Επίσης προσπάθησα να δώσω τις υφές των κορμών και τις διακλαδώσεις των κλαδιών μεταξύ τους σαν να βρίσκονται σε αέναη κίνηση.

I was born in 1997 in Argos (Argolida) and in 2015 I started my studies at the Department of Fine Arts and Sciences of the University of Ioannina. I followed the artistic direction, and I was drawn to painting and printmaking. I have created a series of works, with the technique of engraving and in particular acupuncture or dry point. In September 2019 I joined cheapart84 at TIF. My theme is a series of tree pictures in different compositions between them. My works are printed in black and white as I believe it expresses me but also gives an atmospheric feel to the work. My work comes from comparing trees and people. That is, as the trees start from the very bottom in the soil and spread their roots, so people can start from the very bottom and fulfill their desires and reach the very top. I tried to give an atmosphere with sandpaper all over the surface of the plexiglass. I also wanted the works to be deep and some of them to be seen by many viewers. I also tried to give the textures of the trunks and the twigs of the branches as if they were in perpetual motion.

My instagram account: maria.art.tsag

1

Αισιοδοξία, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

2

Άγχος, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

3

Αγωνία, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

4

Έκπληξη, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 60Χ80, 2019

5

Αναγνώριση, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 60Χ80, 2019

6

Ενθάρρυνση, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

7

Απελπισία, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

8

Ενθουσιασμός, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

9

Καταπίεση, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 60Χ40, 2019

10

Λύπη, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

11

Ικανοποίηση, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

12

Ηρεμία, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

13

Θαυμασμός, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 60Χ80, 2019

14

Φόβος, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 60Χ40, 2019

15

Χαρά, ξηρή χάραξη σε πλέξιγκλας, 40Χ60, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s