Στέφανος Σιμιτσής – Stefanos Simitsis

Γεννήθηκα το 1995 στη Καβάλα και το 2013 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου επέλεξα την εικαστική κατεύθυνση και τη ζωγραφική. Αποφοίτησα το 2019.

Η δουλειά μου περιστρέφεται γύρω από την αποτύπωση ανθρώπινων μορφών τις οποίες τοποθετώ σε πλήθος. Ο τρόπος δημιουργίας τους προέρχεται από την παρατήρηση της καθημερινότητας και την παραμόρφωσή της αλλά και από προσωπικές μου εμπειρίες.

Αυτό που αναζητώ σε ένα έργο μου κατά τη δημιουργία του είναι η ένταση, οι αντιθέσεις των υφών και των χρωμάτων αλλά και το μυστήριο το οποίο τα χαρακτηρίζει. Επίσης με ενδιαφέρουν οι σχέσεις αυτών των μορφών, η αλληλεπίδρασή τους και τα συναισθήματά τους.

Παράλληλα με ενδιαφέρει η εικαστική αλλοίωση την οποία πετυχαίνω είτε με χαράξεις πάνω στην επιφάνεια του έργου είτε με τη παραμόρφωση του χρώματος και των μορφών που ζωγραφίζω. Αυτή η αλλοίωση συμβολίζει την υποκειμενική αντίληψη της πραγματικότητας και την έλλειψη διαφάνειας στην ανθρώπινη συνθήκη.

I was born in 1995 in Kavala and in 2013 I started my studies at the School of Fine Arts in the Department of Visual Arts and Art Science in the University of Ioannina where I chose painting as my subject.

The subject of my work is the emblazonment of human figures which I place in a crowd. The creation of these figures comes from the observation and deformation of everyday life but also from personal experiences.

Through the creation of my work, I’m looking for tension, the contrast of textures and colors but also the mystery which features and describes my paintings. Another thing that interests me is the relationships of those figures, their interaction and their feelings.

At the same time I am interested in the visual alteration either by engraving the surface of the painting or by deforming the color and the figures that I paint. This distortion symbolizes the subjective perception of reality and the lack of transparency in the human condition.

1

Πλήθος, 60x40cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2018

2

Πλήθος, 60x40cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2018

3

Πλήθος, 60x40cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2017

4

Πλήθος, 40x35cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2019

5

Πλήθος, 40x35cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2019

6

Πλήθος, 40x35cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2019

7

Πλήθος, 40x35cm, Λάδι πάνω σε μουσαμά, 2019

8

Πλήθος, 40x35cm, Λάδι πάνω σε μουσαμά, 2019

9

Πλήθος, 100x50cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2019

10

Πλήθος, 60x40cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2018

11

Πλήθος, 60x40cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2018

12

Πλήθος, 60x40cm, Λάδι πάνω σε ξύλο, 2018

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s