Loopo Studio

LOOPO STUDIO – THE MURALS

“The murals” είναι ένα self-initiative project του loopo studio. Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2018, κάθε μήνα σχεδιάζουμε ένα mural σε έναν συγκεκριμένο τοίχο του studio. Τον επόμενο μήνα το σβήνουμε και δημιουργούμε ένα νέο. Βλέπουμε το project σαν μια ελεύθερη άσκηση στη σύνθεση εικόνων, αλλά και στο να τις αποχωριζόμαστε.

“The murals” is a self-initiative project of loopo studio. Every month, from January till December 2018, we come up with a new mural on a specific wall of our studio. Each successive month we create a new one in the same spot. Through this project, we intend to exercise ourselves in the composition of images, as well as in their detachment.

www.loopostudio.com

https://www.facebook.com/loopostudio/

IG: @loopostudio

loopothemurals-01-starlet-100x70-2018

loopothemurals-01-Starlet-100X70-2018

loopothemurals-02-baroque stories-70x50-2018

loopothemurals-02-Baroque stories-70X50-2018

loopothemurals-03-cocktail-70x50-2018

loopothemurals-03-Cocktail-70X50-2018

loopothemurals-04-flower in vase and pots-100x70-2018

loopothemurals-04-Flower in vase and pots-100X70-2018

loopothemurals-05-cabines de plage-70x50-2018

loopothemurals-05-Cabines de Plage-70X50-2018

loopothemurals-07-midnight summer dream-100x70-2018

loopothemurals-07-Midnight summer dream-100X70-2018

loopothemurals-08-postcards-70x50-2018

loopothemurals-08-Postcards-70X50-2018

loopothemurals-09-domestics-100x70-2018

loopothemurals-09-Domestics-100X70-2018

loopothemurals-10-of city and affection-70x50-2018

loopothemurals-10-Of city and affection-70X50-2018

loopothemurals-11-domestic topiography-100x70-2018

loopothemurals-11-Domestic topiography-100X70-2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s