Ισιδώρα Ρεντζίκα – Isidora Rentzika

Η Ισιδώρα Ρεντζίκα κατασκευάζει διασπασμένες εικόνες και ζητά από τον θεατή την συναρμολόγηση και αποσαφήνισή τους, θέτοντας, εκτός των άλλων, ερωτήματα αδιακρισίας, ηδονοβλεψίας, ακόμα και παραβατικής εμπλοκής στα αφηγούμενα συμβάντα. Μέσα από την παρωδία και το παράλογο, επιδιώκει να ενισχυθεί και, ταυτόχρονα, να αυτοαναιρεθεί το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης, τονίζοντας το οξύμωρο της ζωής.

Η Ισιδώρα γεννήθηκε το 1990 στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις, όπως Larnaca Biennale 2018 (Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας), Inspire Project 2018 (Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη) κ.ά.

Isidora Rentzika constructs fragmentary images asking of the viewer to assemble and disambiguate them, posing, among others, questions of indiscretion, voyeurism, even delinquent transgression into the narrated happenings. Through parody and the absurd, she tries to amplify and, possibly, negate the drama of human existence by underlying the oxymoron of life.

Isidora was born in 1990 in Thessaloniki, Greece and graduated from the School of Fine Arts of Aristotle University of Thessaloniki in 2017. She has participated in many exhibitions, including Larnaca Biennale 2018 (Larnaca Municipal Gallery), Inspire Project 2018 (Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki).

http://isidorarentzika.com/

entrance, 2016, oil on canvas, 200 x 170 cm

Entrance, 2016, oil on canvas, 200 x 170 cm

land ho!, 2016, oil on canvas, 200 x 170 cm

Land Ho!, 2016, oil on canvas, 200 x 170 cm

meeting point, 2017, oil on canvas, 200 x 340 cm

Meeting point, 2017, oil on canvas, 200 x 340 cm

the booby trap, 2017, oil on canvas, 198 x 168 cm

The booby trap, 2017, oil on canvas, 198 x 168 cm

untitled, 2016, oil on canvas, 200 x 340 cm

Untitled, 2016, oil on canvas, 200 x 340 cm

untitled, 2017, oil on canvas, 200 x 170 cm

Untitled, 2017, oil on canvas, 200 x 170 cm

up above my head, 2017, oil on canvas, 198 x 168 cm

Up above my head, 2017, oil on canvas, 198 x 168 cm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s