Θωμάς Λιούτας – Thomas Lioutas

Το έργο του Θωμά Λιούτα κυμαίνεται μεταξύ ζωγραφικής, φωτογραφίας και ψηφιακών εκτυπώσεων, στοχεύοντας κυρίως στον συσχετισμό μεταξύ ύλης και ύπαρξης. Αυτός ο συσχετισμός παρουσιάζεται είτε με έναν πιο απόλυτο τρόπο στα ζωγραφικά έργα τα οποία κάνουν ευρεία χρήση υλών όπως ξύλο, στάχτες, κάρβουνο και πίσσα, υλικά τα οποία έχουν μία κοινή αναφορά στην καύση. Η καύση στο πλαίσιο της ζωγραφικής δεν έχει τόσο καταστροφική όσο ζωοδόχα και εξαγνιστική διάσταση που συνδέεται άμεσα με την ίδια την ύπαρξη.

Αυτή η θεματολογία σταδιακά εμπλουτίζεται με τη χρήση της φωτογραφίας και της ψηφιακής επεξεργασίας, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως το παράλογο, το παράξενο και άλλες προεκτάσεις της έννοιας της ύπαρξης. Η ωμή ύλη δίνει πλέον τη θέση της στην οπτική καταγραφή, στα σύμβολα και στην αλλοιωμένη αναφορά στην πραγματικότητα.

Ο Θωμάς Λιούτας γεννήθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται ως ζωγράφος και αρθρογράφος στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Αποφοίτησε το 2016 από το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ., ενώ πλέον είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ., στην κατεύθυνση Επικοινωνία και Πολιτισμός. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορους χώρους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, όπως το Επταπύργιο, το Μπέη Χαμάμ, το Γενί Τζαμί, το στρατόπεδο Κόδρα και το Ίδρυμα Θεοχαράκη.

The work of Thomas Lioutas fluctuates between painting, photography and digital prints, aiming to visualize the connection between matter and existence. This connection is presented through a direct way in the paintings that make extensive use of materials like: wood, ashes, charcoal and asphalt. All these materials share a common reference to the element of fire and the action of incineration, a notion which is not only destructive, but moreover lifegiving and purifying.

This thematic concept is enriched by the addition of photography and digital media, focusing on other matters connected with the notion of existence, like the Absurd and the Irrational. Raw matter gives its place to the optical documentation, a plethora of symbols and a distorted reference to reality.

Thomas Lioutas was born in 1992 in Thessaloniki, where he lives and works as a visual artist and a columnist in the field of visual arts. He graduated from the Department of Fine and Applied arts of the A.U.TH. in 2016 and since 2017 studies as a graduate student in the Department of Journalism and Mass Media of the A.U.TH., in the program “Culture and Communication”. His work has been presented in many exhibitions in Thessaloniki and Athens, including spaces like the Heptapyrgion, Bei Hamam, Yeni Tzami, Kodra Military Camp and the Theocharakis foundation.

http://thomaslioutas.wixsite.com/work

 

1

Φιγούρα 1, 2015, Στάχτη, κάρβουνο και πίσσα σε καμβά, 160 x 100 εκ.

Figure 1, 2015, Ashes, charcoal and asphalt on canvas, 160 x 100 cm.

2

Φιγούρα 2, 2015, Στάχτη, κάρβουνο και πίσσα σε καμβά, 160 x 100 εκ.

Figure 2, 2015, Ashes, charcoal and asphalt on canvas, 160 x 100 cm.

3

Άτιτλο, 2015, Στάχτη, κάρβουνο και πίσσα σε καμβά, 160 x 200 εκ.

Untitled, 2015, Ashes, charcoal and asphalt on canvas, 160 x 200 cm.

4

Ώσμωση, 2014, μικτή τεχνική σε καμβά, 270 x 200 εκ.

Osmosis, 2014, mixed media on canvas, 270 x 200 cm.

5

Σταύρωση, 2014, Μικτή τεχνική σε καμβά, 180 x 120 εκ.

Crucifixion, 2014, mixed media on canvas, 160 x 100 cm.

6

Πόσα χρόνια θυμάσαι;, 2016, μικτή τεχνική σε καμβά, 80 x 80 εκ.

How many years do you remember?, 2016, mixed media on canvas, 80 x 80 cm.

7

Οι πυρκαϊές ήταν συχνό φαινόμενο τον μεσαίωνα, 2016, μικτή τεχνική σε καμβά, 40 x 40 εκ.

Conflagrations were common in the Middle Ages. 2016, mixed media on canvas, 40 x 40 cm.

8

Φιγούρα. 2017, ψηφιακό έργο

Figure. 2017, digital artwork

9

Σκηνή. 2017, ψηφιακό έργο

Scene. 2017, digital artwork

11

Μετάβαση. 2018, ψηφιακή εκτύπωση, 140 x 100 εκ.

Transition. 2018, digital print, 140 x 100 cm.

12

Ισορροπία στην επανάσταση. 2018, ψηφιακή εκτύπωση, 100 x 70 εκ.

Equilibrium in the revolution. 2018, digital print, 100 x 70 cm.

10

Σταυρός. 2017, ψηφιακό έργο

Crucifix. 2017, digital artwork

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s