Θάλεια Γκατζούλη – Thalia Gatzouli

ΘΑΛΕΙΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ

Ο τρόπος της εικαστικής μου αφήγησης είναι αναπόφευκτα επηρεασμένος από την εμπειρία, στη διάρκεια των χρόνων, μέσα από την ενασχόλησή μου με την επιστημονική μελέτη και έρευνα της κυτταρικής δομής και της λειτουργίας της. Από αυτή τη δεξαμενή των εικόνων που αποκτήθηκε, ξεκινάει ένας στοχασμός γύρω από την έννοια της ύλης και της ζωής. Η σύνθεση της ύλης, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των ατόμων και κυττάρων, η ενέργεια, η φθορά και η αποδόμηση της ύλης , λειτουργούν ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία του προσωπικού μου εικαστικού τοπίου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το πώς λειτουργούν τα ένστικτα, εκφράζονται οι αισθήσεις, ικανοποιούνται οι επιθυμίες, καταχωρούνται οι μνήμες, καταγράφεται η αντίληψη παράλληλα και ταυτόχρονα με τις βασικές λειτουργίες της ζωής. Τα σχέδια μου αναπτύσσονται ανάμεσα στον λεπτομερή γραφισμό και την αυτόματη γραφή, αναζητούν εικόνες αυθόρμητες που μοιάζουν με αποσπάσματα οργανικού συνόλου και εξελίσσονται ως αποτυπώσεις μιας πνευματικής άσκησης.

Η Θάλεια Γκατζούλη (γ.1966, Δράμα) ζει και εργάζεται ως καλλιτέχνης και Πυρηνική ιατρός στη Θεσσαλονίκη.

THALIA GATZOULI

My artistic narrative is inevitably influenced by my experience and involvement, over the years, in the scientific study and investigation of cell structure and function. From this pool of images that I have acquired begins a meditation on the concept of matter and life. The physical and chemical properties of atoms and molecules, the composition of matter, the energy, matter’s wear and degradation—these are the raw materials I use to compose a personal artistic landscape.

Through this process I try to ask questions about how the instincts operate, how sensations are expressed, how desires are met, how memories are registered, and how perception is embodied, parallel to and simultaneously with the basic life functions.

My drawings are developed using detailed graphism and automatic writing, through which I generate spontaneous images that resemble patches of an organic whole which evolve into the footprints of a spiritual and mental exercise.

Thalia Gatzouli (b.1966, Drama) lives and works as an artist and physician of Nuclear Medicine in Thessaloniki.

www.thaliagatzouli.com

from left to right, Installation, metal structure, neon lights, sound, Ø 145 cm, 2016

from left to right, Installation, metal structure, neon lights, sound, Ø 145 cm, 2016

bios or bios, Installation, cotton fabric, dimensions variable, 2017

bios or bios, Installation, cotton fabric, dimensions variable, 2017

I hear I say, neon tube, Ø 70 cm, 2018

I hear I say, neon tube, Ø 70 cm, 2018

Inwardness, C-print on plexiglass, inox back light box, 66 × 66 × 15 cm, 2015

Inwardness, C-print on plexiglass, inox back light box, 66 × 66 × 15 cm, 2015

Mess, Installation, wood, rope, metal toggles, neon lights, dimensions variable, 2016

Mess, Installation, wood, rope, metal toggles, neon lights, dimensions variable, 2016

my blood, Microscope cover glass on plexiglass, inox back light box, 195 × 40 × 15 cm, 2014 (2)

my blood, Microscope cover glass on plexiglass, inox back light box, 195 × 40 × 15 cm, 2014

poor hearing eye, Digital print on kapafix, 90 × 100 cm, 2015

poor hearing eye, Digital print on kapafix, 90 × 100 cm, 2015

the inevitable failure to understand, digital etching on CX, dimensions variable, each 21 x 24 cm, 2018

the inevitable failure to understand, digital etching on CX, dimensions variable, each 21 x 24 cm, 2018

the lab work, Installation, table, light projector, volumetric glass cylinders, flasks, etc, dimensions variable, 2014

the lab work, Installation, table, light projector, volumetric glass cylinders, flasks, etc, dimensions variable, 2014

unsight, Installation, back light box, 174 × 72 × 15.5 cm, chair, 2015

unsight, Installation, back light box, 174 × 72 × 15.5 cm, chair, 2015

untitled, archival ink on canvas, mettalic frame, diptych, 70 x 100 cm , 2018

untitled, archival ink on canvas, metallic frame, diptych, 70 x 100 cm, 2018

untitled, DKP metal sheet, laser cutting, dimensions variable, diptych, 2018

untitled, DKP metal sheet, laser cutting, dimensions variable, diptych, 2018

vision-hearing instruments, Installation, galvanized metal, ink on tracing paper, horn, gauze, bamboo wood embroidery tenter, dimensions variable, 2016

vision-hearing instruments, Installation, galvanized metal, ink on tracing paper, horn, gauze, bamboo wood embroidery tenter, dimensions variable, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s