Παναγιώτης Τσολακάκης – Panagiotis Tsolakakis

Ο Παναγιώτης Τσολακάκης γεννήθηκε το 1992 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην παρούσα ενότητα ασχολήθηκε με το δομημένο χώρο, το γραμμικό σχέδιο και την προοπτική παραμόρφωση. Στα έργα αυτά, κυρίως μακέτες, οι καθιερωμένοι κανόνες του σχεδίου και της προοπτικής ερμηνεύονται κάπως αυθαίρετα, με μια δική τους λογική. Οι κατασκευές που προκύπτουν αναδιαμορφώνουν την όψη και τη σημασία του χώρου, θέτοντας σε αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα και τις προθέσεις του κατασκευαστή τους.

Panagiotis Tsolakakis was born in 1992 and graduated from the Department of Visual and Applied Arts of the Fine Arts School of Aristotle University of Thessaloniki. This series of works deals with built environment, architectural drawing and perspective distortion. In these works, mainly models, the usual rules of drawing and perspective are interpreted arbitrarily and it is as if they possess their own rationality. As a result, the constructions made through this procedure reform the shape and the meaning of space by questioning the constructor’s objectivity and motivations.

https://www.panagiotis-tsolakakis.com/

1. Με αφορμή το πείραμα του Weißenhof..., 420 x 380 x 170 εκ., κατασκευή και εγκατάσταση, 2016

Με αφορμή το πείραμα του Weißenhof, ένα μικρό σχόλιο για τον ουτοπικό σχεδιασμό, την υποκειμενικότητα του παρατηρητή και τα μέσα – 2016
κατασκευή, κάμερα και εγκατάσταση στο χώρο
βάση και μακέτες: 420 x 380 x 170 cm
ξύλο, μακετόχαρτο, κόλλα, ξυλόστοκος, βίδες και καρφιά / κάμερα και προτζέκτορας

Occasioned by the Weißenhof Estate a little comment on utopian planning, observer’s subjectivity and the media – 2016
construction, camera and space installation
base and models: 420 x 380 x 170 cm
wood, foam board, glue, wood putty, screws and nails / camera and projector

Τρισδιάστατος σχεδιασμος σε παρεξηγημένη (;) εφαρμογή (δείγμα) – 2016
κατασκευή, κάμερα και εγκατάσταση στο χώρο
βάση και μακέτες: 173 x 153 x 150 cm
ξύλο, μακετόχαρτο, κόλλα, ξυλόστοκος, βίδες και καρφιά / κάμερα και οθόνη

Three-dimensional design applied randomly(?) (sample) – 2016
construction, camera and space installation
base and models: 173 x 153 x 150 cm
wood, foam board, glue, wood putty, screws and nails / camera and screen

Τρισδιάστατος σχεδιασμος σε παρεξηγημένη (;) εφαρμογή (δείγμα) – 2016
κατασκευή, κάμερα και εγκατάσταση στο χώρο
βάση και μακέτες: 173 x 153 x 150 cm
ξύλο, μακετόχαρτο, κόλλα, ξυλόστοκος, βίδες και καρφιά / κάμερα και οθόνη

Three-dimensional design applied randomly(?) (sample) – 2016
construction, camera and space installation
base and models: 173 x 153 x 150 cm
wood, foam board, glue, wood putty, screws and nails / camera and screen

3. Οικοδομικό τετράγωνο, 50 x 70 x 50 εκ., κατασκευή, 2015

Οικοδομικό τετράγωνο – 2015
κατασκευή – 50 x 70 x 50 εκ. – μακετόχαρτο και κόλλα

Block of buildings – 2015
construction – 50 x 70 x 50 cm – Kapafix and glue

4. Κατασκευή στο χώρο, 25 x 27,5 x 60,6 εκ., γλυπτό, 2015

Κατασκευή στο χώρο – 2015
γλυπτό – 25 x 27,5 x 60,6 εκ. – ξύλο, κόλλα, ξυλόστοκος

Spatial construction – 2015
sculpture – 25 x 27.5x 60.6 cm – wood, glue, wood putty

5. Δοκιμή περιστροφής, 30 x 32 x 31 εκ., κατασκευή, 2014

Δοκιμή περιστροφής – 2014
κατασκευή – 30 x 32 x 31 εκ. – Kapafix, MDF, κόλλα και δύο καρφιά

Trial rotation – 2014
construction – 30 x 32 x 31 cm – Kapafix, MDF, glue and two nails

6. Επτά προοπτικές παράγωγοι, 50 x 70 εκ., σχέδιο, 2015

Επτά προοπτικές παράγωγοι – 2015
σχέδιο – 50 x 70 εκ. – μαύρο μελάνι σε επτά φύλλα ημιδιαφανούς χαρτιού

Seven perspective derivatives – 2015
drawing – 50 x 70 cm – black ink on seven transparent papers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s